Locatie
De praktijkruimte is bij mijn woonhuis aan de Hearewei 6 in Damwoude. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. De buslijn 51 (Arriva) Dokkum-Leeuwarden gaat langs de Hearewei en met 3 minuten lopen ben je bij het huis.

 

Tarieven
Hieronder vind je de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2024.
De tarieven zijn inclusief voorbereiding en administratietijd. Een intake-/kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Op basis van dit gesprek kun je kiezen of het passend is bij wat je zoekt.
Intake gesprek (60 minuten):  gratis 
Therapie sessie (60 minuten): € 60,- (incl.btw)

 

Vergoedingen
Afhankelijk van je zorgverzekeraar en je aanvullende pakket kunnen de gesprekken deels vergoed worden. Als je wilt weten of je hiervoor in aanmerking komt, is het handig om van te voren contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Ik ben aangesloten bij CAT-vergoedbaar. Mijn prestatiecode is 24504 (overige psychosociale therapie).

De zorg die wordt vergoed valt onder de aanvullende verzekering. Deze valt niet onder het eigen risico. Het voordeel hiervan is dat je niet eerst je eigen risico hoeft aan te spreken.

Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkent door de beroepsorganisatie.

 

Lidmaatschap
Ik ben aangesloten bij CAT-vergoedbaar. 
Verder ben ik aangesloten bij het Spectrum Netwerk. 

 

Klachten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.
Ik neem jou en jouw hulpvraag altijd serieus. Toch kan het voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg.
Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht eerst met mij bespreekt. We kijken dan hoe we hier samen uit kunnen komen. Mocht je dat om welke reden niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 
Als CAT-therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/