Praktische informatie

Locatie
Gesprekken vinden plaats aan de Hearewei 6 in Damwoude

Tarieven
Hieronder vind je de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2020.  
De tarieven zijn inclusief voorbereiding en administratietijd. Een intakegesprek is vrijblijvend. Op basis van dit gesprek kun je kiezen of het passend is wat je zoekt.
Intake gesprek (60 minuten):  gratis 
Therapie sessie (60 minuten): € 50,-
Mocht het zo zijn dat de kosten voor je te hoog zijn, maar je wel graag bij mij wil komen, neem dan toch contact met me op.  Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Vergoedingen
Op dit moment is het nog niet mogelijk een vergoeding te ontvangen via de zorgverzekeraar. 

Lidmaatschap
Ik ben aangesloten bij het CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten). 
CAT-therapeut nummer: CL3772-01-07-20
Erkend Alternatief Therapeut – Level: 4 
Verder ben ik aangesloten bij het Spectrum Netwerk 

Klachten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.
Ik neem jou en jouw hulpvraag altijd serieus. Toch kan het voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg.
Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht eerst met mij bespreekt. We kijken dan hoe we hier samen uit kunnen komen. Mocht je dat om welke reden niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 
Als CAT-therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/